Τα προφίλ των χρηστών του διαδικτυακού πορνό και οι διαφορετικές επιπτώσεις της χρήσης

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Journal of Sexual Medicine το διαδικτυακό πορνό όταν χρησιμοποιείται με σκοπό τη διασκέδαση συνήθως δεν είναι βλαπτικό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκληθεί δυσφορία και καταναγκαστική συμπεριφορά.

Ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με τις επιπτώσεις του διαδικτυακού πορνό στη σεξουαλική υγειά παραμένει επίκαιρος. Κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το διαδικτυακό πορνό μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως πηγή ευχαρίστησης κι ενημέρωσης ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει την επιθυμία και τη διέγερση. Υπάρχουν όμως και αυτοί που πιστεύουν ότι το διαδικτυακό πορνό έχει κυρίως αρνητικές επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων τη μη ικανοποίηση από την πραγματική σεξουαλική ζωή, τη δυσφορία, τον εθισμό, την καταναγκαστική συμπεριφορά και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες.
Προηγούμενες μελέτες έχουν επισημάνει τρεις κατηγορίες χρηστών. Αυτούς που κάνουν χρήση με σκοπό τη διασκέδαση, αυτούς που έχουν αυξημένη δυσφορία που σχετίζεται με τη χρήση και αυτούς που έχουν αναπτύξει καταναγκαστικές συμπεριφορές αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού πορνό. Οι ερευνητές στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούν τις κατηγορίες αυτές ως ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα μπορέσουν να περιγράψουν τα προφίλ των χρηστών και τις επιπτώσεις του διαδικτυακού σεξ στη σεξουαλική τους υγεία.

Στη νέα μελέτη συμμετείχαν 830 άνδρες ηλικίας 18-78. Η μέση ηλικία ήταν τα 25 έτη. Το 72% ήταν γυναίκες και το 36% είχαν μόνιμη σχέση. Οι περισσότεροι δήλωσαν ετεροφυλόφιλοι, το 6% δήλωσαν ομοφυλόφιλοι και το 12% αμφιφυλόφιλοι.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια ποικιλία εργαλείων για να εκτιμήσουν τη χρήση διαδικτυακού πορνό, τη σεξουαλική ικανοποίηση, τη δυσλειτουργία, τον καταναγκασμό και την αποφυγή. Οι συμμετέχοντες επίσης ανέφεραν πόσα λεπτά κάνουν χρήση διαδικτυακού πορνό ανά εβδομάδα και ποσό συχνά το κάνουν με σύντροφο.

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα οι ερευνητές προσδιόρισαν τα χαρακτηριστικά των τριών γενικών προφίλ σε ένα συνεχές από τη χρήση για διασκέδαση μέχρι την καταναγκαστική χρήση.
Σχεδόν το 76% των συμμετεχόντων έκαναν χρήση για λογούς διασκέδασης με μέση διάρκεια 24 λεπτά την εβδομάδα. Οι χρήστες αυτοί έτειναν να έχουν μεγαλύτερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και χαμηλότερα επίπεδα σεξουαλικού καταναγκασμού, αποφυγής και δυσλειτουργίας. Οι γυναίκες και τα ζευγάρια ήταν πιο πιθανό να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Σχεδόν το 12% των συμμετεχόντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν άνδρες, θεωρήθηκαν καταναγκαστικοί χρήστες. Η μέση εβδομαδιαία διάρκεια χρήσης ήταν 110 λεπτά και ήταν πιο πιθανό να έχουν σεξουαλικούς καταναγκασμούς, καθώς και να νιώθουν δυσφορία αναφορικά με τη χρήση διαδικτυακού πορνό. Επίσης ήταν πιθανό να αναζητούν περισσότερο το διαδικτυακό πορνό και να αποφεύγουν τη σεξουαλική δραστηριότητα με σύντροφο.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκε το 13% των συμμετεχόντων. Το προφίλ τους χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα δυσφορίας χωρίς καταναγκαστική συμπεριφορά. Η μέση διάρκεια της εβδομαδιαίας χρήσης ήταν 17 λεπτά αλλά σε αυτή την κατηγορία τα άτομα ανέφεραν τα πιο υψηλά επίπεδα συναισθηματικής δυσφορίας σχετικά με τη χρήση. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η δυσφορία αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ντροπής και αυτοτιμωρίας μετά τη χρήση πορνό. Οι αυστηρές ηθικές, κοινωνικές και θρησκευτικές επιταγές συχνά σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα σεξουαλική ικανοποίησης, περιορισμένο αυθορμητισμό και υψηλότερα επίπεδα δυσλειτουργίας και αποφυγής.

Οι ερευνητές σημειώνουν πως τα αποτελέσματα της μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν με ασφάλεια στο γενικό πληθυσμό εξαιτίας του υψηλού ποσοστού συμμετοχής γυναικών. Επίσης τονίζουν ότι στη συναισθηματική δυσφορία που σχετίζεται με τη χρήση πορνό συμβάλουν παράγοντες όπως το συγκεκριμένο πορνογραφικό περιεχόμενο, η ανάγκη για μυστικότητα, η προσωπικότητα του ατόμου, η κουλτούρα και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.