Ομογενείς θα ανοίξουν το πρώτο κάμπινγκ 5 αστέρων στην Ελλάδα