Μια λαμπρή βραδιά τεχνολογικής καινοτομίας από νέους Ελληνοκαναδούς