ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ