Αφίχθη και ανέλαβε καθήκοντα ο καινούριος Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης