Χωρίς κόσμο και παλμό η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Danforth

Ως έκφραση διαμαρτυρίας, δεν θα γράψω κείμενο για την οργάνωση της παρέλασης.
Οι σκέψεις μου στο Γράμμα Εκδότη.