Στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος κύριος Σωτήριος προάγαγε δυο ιερείς της παροικίας μας, τον πάτερ Χρήστο Πιτσακάκη σε Οικονόμο και τον πάτερ Θεολόγο Δράκος σε πρωτοπρεσβύτερο. ΑΞΙΟΙ!!!!!