Μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τα μέλη του National Ethnic Press and Media Council of Canada διοργάνωσε ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Σάρας για τα μέλη του οργανισμού στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο.

Εκδότες, πολιτικοί και φυσικά η βράβευση του αποχωρούντος  κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη τελειώνοντας την πολύ εποικοδομητική θητεία του στο Τορόντο. 

CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO