Τα παιδιά των Ποντίων τιμούν τους προγόνους τους. Επιτυχία και καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά με τις καινούριες ξεχωριστές ποντιακές φορεσιές τους. Οτιδήποτε έχει σχέση για το παιδί είναι για το μέλλον μας εδώ στη διασπορά. Μεγάλο μπράβο στους Πόντιους!

CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO