Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νέος εκλογικός νόμος παρέχει τη δυνατότητα ψήφου σε Έλληνες που βρίσκονται εκτός της Ελλάδας.    

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 12 ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

Οι προϋποθέσεις και η αίτηση για την εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές του 2023  βρίσκονται στην ιστοσελίδα  του  Υπουργείου Εσωτερικών:

    https://www.ypes.gr/ekloges/aitiseis-eklogeon-eksoterikou

Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας υποβολής της αίτησης, με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.

Δεδομένου ότι επίκειται η προκήρυξη των εκλογών, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία το ενωρίτερο δυνατό.