Ο Πρόεδρος, κ. Θωμάς Σάρας, η Γεν. Διευθύντρια κα Μαρία Σάρα-Βουτσινά και δεκάδες εκδότες και φίλοι ομογενειακών εφημερίδων δεκάδων γλωσσών έδωσαν εντυπωσιακό παρόν και φέτος στο CNE. Συγχαρητήρια και του χρόνου!