Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται φέτος το κύμα μεταβιβάσεων ακινήτων, τόσο μέσα από αγοροπωλησίες όσο και μέσω γονικών παροχών και δωρεών. Η άνοδος των τιμών στην κτηματαγορά σε συνδυασμό με την απλοποίηση πολλών διαδικασιών στις μεταβιβάσεις ωθούν όλο και περισσότερους στην απόφαση να κάνουν το μεγάλο βήμα και είτε να αγοράσουν ακίνητο, είτε να το πουλήσουν, ή άπλα να το “περάσουν” στα παιδιά τους
Από τις αρχές τους έτους περισσότερες από 135.000 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα myPROPERTY με τους φόρους που έχουν βεβαιωθεί σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές να υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ.
Από τις αρχές του χρόνου έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ περίπου 61.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης από αγοροπωλησίες ακινήτων, 27.000 δηλώσεις φόρου γονικής παροχής, 17.000 δηλώσεις δωρεών και 31.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.
Χιλιάδες ακίνητα αλλάζουν χέρια με τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων να αποκαλύπτουν το άλμα των τιμών στην αγορά. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους υπεγράφησαν 10.278 συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων συνολικής αξίας 813,13 εκατ. ευρώ.
Η άνοδος των τιμών στην κτηματαγορά όχι μόνο δεν έχει φρενάρει τις αγοραπωλησίες, αλλά, αντιθέτως, έχει ενισχύσει τις συναλλαγές, καθώς πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ακόμα δρόμος και γι’ αυτό μπορούν να κερδίσουν από την αγορά ενός ακινήτου. Κάποιοι άλλοι θεωρούν καλή τη συγκυρία για να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στα παιδιά τους. Βλέπουν πως μαζί με τις τιμές στην αγορά αυξάνονται και τα ενοίκια, κάτι που σημαίνει ότι τα παιδιά θα έχουν ένα σημαντικό εισόδημα.
Σε όλα αυτά έρχεται και η λειτουργία του ψηφιακού φακέλου ακινήτων που βοηθά τους συμβολαιογράφους να τρέχουν χιλιάδες υποθέσεις καθημερινά στα γραφεία τους με ευκολότερες διαδικασίες, αφού αντλούνται άμεσα ηλεκτρονικά πολλά από τα απαραίτητα έγγραφα.