Πολύ όμορφη κι εποικοδομητική η παρουσία-πρόσκληση της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά στο νέο Γενικό Πρόξενο, κ. Παναγιώτη Αντωνάτο.

Όμορφη η παρουσίαση με τον λόγο του Προέδρου κ. Γιώργου Δημητρακόπουλου και η λιτή αντιφώνηση του Γενικού Προξένου.

Καλή επιτυχία στο έργο σας!

CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO
CHRISTIANA QESKO