«Η παρουσία στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, μαζί με φοιτητές Διεθνών Σχέσεων, αναβίωσε παλιές μνήμες! Πολλές ευχαριστίες στον Καθηγητή κ. Γκέκα για την διαφωτιστική του παρουσίαση και στην Πρέσβυ της Ελλάδας στην Οττάβα για την παρέμβασή της. Η ακαδημαϊκή έρευνα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζεται με την συνδρομή, μεταξύ άλλων, του Hellenic Heritage Foundation.»